Помет «U»

Дата рождения: 14.11.2020

  • Отец: NW SC Willow Rosa Glauca*CZ
  • Мать: Vittoria Perfectat

Имена:

  • Ulf Perfectat
  • Ulvi Perfectat
  • Umnik Perfectat
  • Uslada Perfectat