Помет «O»

Дата рождения: 13.09.2018

Отец: GIC Simeon Sapphire Twilight*LV

Помет "O"
Помет «O»

Мать: NW’17 Antonina Perfectat*RU, JW

Имена:

  • Odin (male)
  • Olven (female)
  • Oepsi (female)